Dřevěné pelety INTERplus

 JARNÍ AKCE 2020

6 000 Kč

1 paleta (65 balení) x 15 kg = 975 kg
Ceny jsou včetně 15% DPH

Pelety INTERplus jsou moderní ekologickou alternativou tradičních paliv. Výborně nahrazují tradiční palivo jako je koks, uhlí, plyn, topný olej. Surovinou pro výrobu pelet je čistý odpad ze dřeva. Vzhledem k těmto vlastnostem jsou pelety efektivní zdroj energie. Jsou zcela osvědčenou alternativou klasického způsobu vytápění občanské i komunální zástavby v centrech měst a speciálních ochranných pásmech. Pelety jsou určeny pro krby a kotle ústředního topení s automatickou regulací,které jsou přizpůsobené pro tento druh paliva. Popel z pelet se používá jako vynikající hnojivo.

Špatná kvalita pelet způsobuje korozi kotlů, mechanické závady trysek a znečišťuje hořáky. 

Cena je obvykle adekvátní kvalitě paliva. Výběrem nejlevnějšího paliva nemůžete počítat s tím, že bude vysoce výhřevné, kvalitní a ekonomické!!!

Pelety INTERplus mají vysokou jakost, kterou dokazuje jejich světlá barva. Jsou vyrobeny z čistých smrkových a borovicových hoblin bez kůry, chemických pojiv a příměsí.

Pelety jsou balené v 15 kg pytlích z polyethylénové fólie. Tato fólie chrání pelety před pronikáním vzdušné vlhkosti dovnitř.

 

Průměr pelet 6 mm.

 

Skladujte v suchu.

 • Průměr:  6 mm
 • Délka:  5 – 25 mm
 • Výhřevnost:  18,00 MJ/kg
 • Vlhkost: max. 6,5%
 • Popel:  max. 0,7% 
 • Hustota: 1,110 kg / dm3
 • Nevratná paleta
 • Dopravu a složení provádí prodávající svým dostupným vozovým a strojním parkem.
 • Doprava zdarma je při odběru 2 a více tun do vzdálenosti max. 45 km od sídla firmy.
 • Doprava při odběru 1 tuny max. do 25 km od sídla firmy, účtujeme dopravné 200 Kč.
 • Při menším množství jak 1 tuna doprava není možná.
 • Doprava probíhá na všech komunikacích 1. a 2. třídy.
 • Doprava po nezpevněné vozovce (lesní a štěrkové cesty, louky, hliněné příjezdové cesty k adrese kupujícího atd.) jsou zpoplatněny individuálně po konzultaci s kupujícím.
 • Složení zboží z dopravního prostředku provádíme paletovým vozíkem na příjezdové komunikaci k adrese kupujícího.
 • Složení 1 tuny / 100 Kč. Cena obsahuje naložení u prodávajícího a složení u kupujícího 1 tuny na zpevněném povrchu (asfalt, dlažba, beton atd.).
 • Složení 1 tuna / 150 Kč. Cena obsahuje naložení u prodávajícího a složení u kupujícího 1 tuny na nezpevněnou plochu (tráva, hlína, kamení, štěrk atd.)
 • Složení 1 tuny na pozemku kupujícího (garáž, stodola, přístřešek atd.) jsou zpoplatněny individuálně po konzultaci s kupujícím (min. 150 kč).