Obchodní podmínky

Home » Obchodní podmínky
Obchodní podmínky
 • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě RevoSolar s.r.o. Obchodní podmínky blíže vymezují a upravují práva a povinnosti prodávajícího (RevoSolar s.r.o.) a kupujícího (zákazník, firma atd.).
 • Provozovatelem internetového obchodu je RevoSolar s.r.o., se sídlem: Strojnická 398, Český Těšín 735 62, IČ: 28654021, DIČ: CZ28654021

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu firmy RevoSolar s.r.o. jsou nezávazné. Objednávka se stává závaznou až potvrzením e-mailem anebo telefonicky od prodejce, nejpozději do 48 hodin.
 • Podáním objednávky e-mailem anebo telefonicky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 • Vyplněním nezávazné objednávky v rámci internetového obchodu firmy RevoSolar s.r.o., kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a k jejich obchodnímu a marketingovému využití. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.
 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech. Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřídit objednávku na zboží, které nemá v nabídce, jakožto i objednávku na zboží, které výrobce či dodavatel nemůže dodat (výrobní kapacita v topné sezóně, klimatické podmínky na silnicích, údržba strojního a vozového parku atd.).
 • Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím po zvolení dopravy a složení, způsobu úhrady a přijetím objednávky. Za případné chyby při přenosu dat nenese prodávající odpovědnost.
 • Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
 
Doprava a složení
 • Dopravu a složení provádí prodávající svým dostupným vozovým a strojním parkem.
 • Doprava zdarma je při odběru 2 a více tun do vzdálenosti max. 40 km od sídla firmy.
 • Doprava při odběru 1 tuny max. do 20 km od sídla firmy, účtujeme dopravné 300 Kč.
 • Při menším množství jak 1 tuna doprava není možná.
 • Doprava probíhá na všech komunikacích 1. a 2. třídy.
 • Doprava po nezpevněné vozovce (lesní a štěrkové cesty, louky, hliněné příjezdové cesty k adrese kupujícího atd.) jsou zpoplatněny individuálně po konzultaci s kupujícím.
 • Složení zboží z dopravního prostředku provádíme paletovým vozíkem na příjezdové komunikaci k adrese kupujícího.
 • Složení 1 tuny / 100 Kč. Cena obsahuje naložení u prodávajícího a složení u kupujícího 1 tuny na zpevněném povrchu (asfalt, dlažba, beton atd.).
 • Složení 1 tuna / 150 Kč. Cena obsahuje naložení u prodávajícího a složení u kupujícího 1 tuny na nezpevněnou plochu (tráva, hlína, kamení, štěrk atd.)
 • Složení 1 tuny na pozemku kupujícího (garáž, stodola, přístřešek atd.) jsou zpoplatněny individuálně po konzultaci s kupujícím ( min. 150 kč ).
 
Ceny
 • Ceny uvedené v ceníku jsou uváděny jako konečné, včetně DPH. Náklady na dopravu a složení, jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy a složení), jsou následně přičteny.

 

Elektronická evidence tržeb
 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Reklamace
 • Vzhledem k charakteru zboží a určení jeho použití, garantuje prodávající kvalitu zboží u tohoto druhu obvyklou. Veškeré reklamace musí být uplatněny bezodkladně a to e-mailem nebo telefonicky.
 • Kupující má právo provést reklamaci do 30 dnů od prokazatelného obdržení zásilky.
 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.
 • Reklamace zboží prosím vyřizujte e-mailem na Info@revosolar.cz
 
Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
 • Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu zaslat zpět na adresu firmy RevoSolar s.r.o. v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) na vlastní náklady. Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
 
Práva a povinnosti prodávajícího
 • Prodávající má povinnost potvrdit nezávaznou objednávku do 48 hodin, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při osobním odběru, obdrží kupující ke zboží daňový doklad, v ostatních případech při dodání zboží dopravcem, obdrží kupující daňový doklad ke zboží anebo e-mailem.
 • Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám.
 • Prodávající má povinnost vymazat zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující v minulosti nesplnil svůj závazek odebrat zboží a nezaplatit kupní cenu.
 • Prodávající má právo od kupní smlouvy (nezávazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.
 • Podle zákona o Elektronické Evidenci Tržeb (EET) je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 
Práva a povinnosti kupujícího
 • Kupující je povinen uvést správné a úplné údaje v objednávce, zejména pak poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno a telefonní kontakt pro upřesnění objednávky, času a datu doručení.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. Úhrada kupní ceny je realizována dobírkou prostřednictvím přepravce. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 • Kupující má právo telefonicky nebo e-mailem stornovat odeslanou objednávku.
 • Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.
Závěrečná ustanovení
 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání telefonické anebo elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním telefonické anebo elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží a služeb uvedených na internetovém obchodu firmy RevoSolar s.r.o., nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 • Účastníci se ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku výslovně dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409.
 
 

Obchodní podmínky jsou platné od 1. března 2017
Revosolar s.r.o.