Černé uhlí – Ekohrášek 24 GJ

JARNÍ AKCE   2020

6 200 Kč

1 paleta (40 balení) x 25 kg = 1000 kg
Ceny jsou včetně 21% DPH, DPP

Nabízíme balené tříděné černé uhlí Ekohrášek  (5-25 mm) vysoké kvality a čistoty v PVC pytlích (25 kg).
Námi dodávané palivo není míchané s uhelným prachem a kamenem, není dosypávané jiným levným Ekohráškem. Máte jistotu jakosti a kvality.

Zaručujeme, že námi prodávané palivo je maximálně výhřevné a jeho použití vyjde nejlevněji díky vysoké účinnosti a dokonalým parametrům. Spotřeba je menší než u hnědého Ekohrášku.

Toto palivo je určené pro automatické kotle na tuhá paliva s retortovým hořákem, nízkoemisní automatické kotle na uhlí a biomasu.

Cena je obvykle adekvátní kvalitě paliva. Výběrem nejlevnějšího paliva nemůžete počítat s tím, že bude vysoce výhřevné, kvalitní a ekonomické!!!

Balený černý Ekohrášek v PVC pytlích (25 kg) neztrácí svou výhřevnost a kvalitu ani při dlouhodobém uskladnění.

Spotřeba našeho černého Ekohrášku  při průměrné zimě u nás, se v kotlích 15 – 25 kW pohybuje od 0.55 kg – 0.75 kg na hodinu, podle typu kotle, zateplení domu a jeho plochy.

Dosažení teploty 25°C v rodinném domě a 75 – 80°C vody v kotli není problém ani při venkovní teplotě – 20°C.

 • Zrnitost: 5 – 25 mm
 • Nečistoty: 0%
 • Index puchnutí Si: 1%
 • Výhřevnost Qir:  24,0 MJ/kg
 • Popel Ar7 %
 • Síra Str: 0,8 %
 • Voda:  2 %
 • Spékavost Ri: < 5
 • Tolerance hmotnosti:  0,5 %
 • Nevratná paleta
 • Dopravu a složení provádí prodávající svým dostupným vozovým a strojním parkem.
 • Doprava zdarma je při odběru 2 a více tun do vzdálenosti max. 45 km od sídla firmy.
 • Doprava při odběru 1 tuny max. do 25 km od sídla firmy, účtujeme dopravné 200 Kč.
 • Při menším množství jak 1 tuna doprava není možná.
 • Doprava probíhá na všech komunikacích 1. a 2. třídy.
 • Doprava po nezpevněné vozovce (lesní a štěrkové cesty, louky, hliněné příjezdové cesty k adrese kupujícího atd.) jsou zpoplatněny individuálně po konzultaci s kupujícím.
 • Složení zboží z dopravního prostředku provádíme paletovým vozíkem na příjezdové komunikaci k adrese kupujícího.
 • Složení 1 tuny / 100 Kč. Cena obsahuje naložení u prodávajícího a složení u kupujícího 1 tuny na zpevněném povrchu (asfalt, dlažba, beton atd.).
 • Složení 1 tuna / 150 Kč. Cena obsahuje naložení u prodávajícího a složení u kupujícího 1 tuny na nezpevněnou plochu (tráva, hlína, kamení, štěrk atd.)
 • Složení 1 tuny na pozemku kupujícího (garáž, stodola, přístřešek atd.) jsou zpoplatněny individuálně po konzultaci s kupujícím (min. 150 kč).